Raad Dijk en Waard Presenteert Initiatiefvoorstel voor Kringloopwinkels

De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft een initiatiefvoorstel ontwikkeld voor de vestiging van kringloopwinkels en circulaire ambachtscentra. Dit voorstel kwam voort uit de kritiek op de Retailvisie Dijk en Waard 2023, die op 8 november 2023 werd vastgesteld. De raad vond dat de visie te weinig ruimte bood voor deze duurzame ondernemingen.

Werkgroep Ontwikkelt Voorstel
In reactie op deze kritiek heeft de raad besloten om het beleid voor kringloopwinkels zelfstandig uit te werken. Een speciale werkgroep, bestaande uit raadsleden en ambtenaren, heeft zich over het initiatiefvoorstel gebogen. Hun doel was om een gedetailleerd en uitvoerbaar plan op te stellen dat de vestiging van kringloopwinkels en circulaire ambachtscentra bevordert.

Positief Advies van het College
Het initiatiefvoorstel heeft inmiddels een positief advies gekregen van het college van burgemeester en wethouders. Dit betekent dat het college het plan steunt en het belang inziet van kringloopwinkels en circulaire ambachtscentra voor de lokale economie en duurzaamheid.

Besluitvorming door de Raad
De gemeenteraad zal binnenkort stemmen over het voorstel. Als het wordt aangenomen, kan dit leiden tot de opening van meer kringloopwinkels en circulaire ambachtscentra in Dijk en Waard. Hiermee zet de gemeente een stap richting een duurzamere toekomst en biedt het ruimte voor initiatieven die bijdragen aan hergebruik en recycling.

Het initiatiefvoorstel onderstreept de betrokkenheid van de raad bij duurzaamheid en lokale economische ontwikkeling, en toont aan dat de gemeente bereid is om actief beleid te ontwikkelen in reactie op de behoeften en wensen van de gemeenschap.